Nieuwsbericht Ondernemers pakken handschoen op voor sterke winkelgebieden

Gepubliceerd op: 19 januari 2018 17:10

Retailvisie

De actieplannen voor het versterken van de winkelgebieden in de Leidse regio zijn klaar. De plannen geven per winkelgebied concrete actiepunten en kansen aan. Ze zijn gemaakt door ondernemers en landelijke retailexperts in samenwerking met de betrokken gemeenten. Ondernemers pakken nu de handschoen op door in de eerste fase van de uitvoering van de Retailvisie de trekkersrol op zich te nemen. Wethouder Ton de Gans van Zoeterwoude (bestuurlijk opdrachtgever van de regionale Retailvisie vanuit Economie071): "Ik ben erg blij met het resultaat dat er ligt. De uitdaging ligt nu in het blijvend regionaal afstemmen. Een kwartiermakersfase, die wordt opgepakt door de ondernemers, is een natuurlijk vervolg op de actieplannen."

Concrete plannen
De Retailvisie Leidse regio is een project van Economie071, een regionale samenwerking van o.a. ondernemersverenigingen en gemeenten. Samen hebben zij eerst een Retailvisie voor de toekomst opgesteld. Dit was nodig omdat consumenten anders zijn gaan winkelen en andere behoeften hebben. De verandering in consumentengedrag is bijvoorbeeld terug te zien in de steeds verder stijgende online aankopen van consumenten, maar ook is bekend dat consumenten zich voor grote aankopen richten op grotere winkelcentra. Hierop inspelen is van belang, wil je als winkelgebied goed blijven functioneren. Op basis van de Retailvisievisie zijn er concrete actieplannen gemaakt. Om ondernemers hierbij te helpen, heeft Economie071 een Expertteam beschikbaar gesteld. In het afgelopen half jaar heeft het team veel gesprekken gevoerd met ondernemers en winkelpandeigenaren. In de actieplannen is terug te zien dat verschillende winkelgebieden soms dezelfde actiepunten hebben. Daarnaast hebben ondernemers aangegeven behoefte te hebben aan ondersteuning. Om de actiepunten op een efficiënte en effectieve manier uit te voeren en de continuïteit te waarborgen, kan regionale coördinatie een oplossing bieden.

Aan de slag!
De ondernemers, verenigd in de Koepel Leidse Regio en de Katwijkse Ondernemersvereniging, zullen de komende maanden de precieze behoefte aan (regionale) coördinatie en ondersteuning in kaart brengen. In samenhang daarmee wordt ook gekeken hoe dit wordt gefinancierd. "De actieplannen zijn nu gereed. Individuele ondernemers geven daarin wensen en verlangens weer. Het is dan niet meer dan logisch dat wij, als ondernemersverenigingen, nu het voortouw nemen bij het bepalen van de behoefte aan verdere ondersteuning en coördinatie. Die rol past bij ons" aldus Herbert Zilverentant en Mark Cremers, vertegenwoordigers van de Leidse Koepel van ondernemersverenigingen.

Bekijk het hoofdrapport met bijlagen op de projectpagina www.economie071.nl/retailvisie