Nieuwsbericht Ondertekening vaststellingsovereenkomst

Gepubliceerd op: 18 januari 2012 00:00

tennisovereenkomst
De gemeente Leiderdorp, LTC De Munnik (LTC) en Stichting Tennishal de Munnik (STM) hebben overeenstemming bereikt over renovatie van het tennispark aan de Plantage. Het college van burgemeester en wethouders heeft 10 januari 2012, ingestemd met de daartoe opgestelde vaststellingsovereenkomst. In de overeenkomst zijn de afspraken vastgelegd over de verantwoordelijkheden tussen gemeente, LTC en STM en over de verdeling van de kosten. De totale investering wordt berekend op € 1,8 miljoen, waarvan de gemeente € 1,25 miljoen draagt en LTC en STM samen € 550.000.

Eind januari zal de ledenvergadering van LTC het voorstel van haar bestuur nog moeten steunen. De gemeenteraad besluit op 6 februari of hij instemt met het voorstel van het college om de benodigde gemeentelijke bijdrage beschikbaar te stellen.