Nieuwsbericht Onderzoek Mantelzorg in Leiderdorp

Gepubliceerd op: 10 april 2013 00:00

Veel mensen zorgen voor een chronisch zieke of gehandicapte partner, familielid of een vriend. Zij worden ook wel mantelzorgers genoemd. De gemeente Leiderdorp wil graag weten hoe mantelzorgers het leveren van de zorg ervaren, of zij behoefte hebben aan ondersteuning en of zij tevreden zijn over deze eventuele ondersteuning. Daarom houdt de gemeente Leiderdorp de komende weken een enquête onder mantelzorgers die geregisterd staan bij Stichting Pluspunt, Bureau Informele Zorg (Activite) en Stichting MEE. Daarnaast worden cliënten van het Wmo-loket aangeschreven. De resultaten van het onderzoek verwachten wij eind juli 2013.

Bent u mantelzorger en heeft u geen enquêteformulier ontvangen. Dan kunt u een enquêteformulier aanvragen bij de gemeente Leiderdorp via (071) 54 54 838.