Nieuwsbericht Onderzoek tevredenheid cliënten Wmo

Gepubliceerd op: 10 februari 2010 00:00

De gemeente Leiderdorp wil graag weten wat u van de ondersteuning vindt die u ontvangt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en wat mogelijk beter kan. Daarom wordt in opdracht van de gemeente een onderzoek uitgevoerd door SGBO, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Rond 16 februari wordt een enquête verstuurd aan ongeveer 1000 willekeurig gekozen cliënten in Leiderdorp.

De gemeente biedt ondersteuning aan mensen met (lichamelijke) beperkingen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze ondersteuning verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen hebben een scootmobiel of rolstoel nodig om zich te kunnen verplaatsen. Anderen hebben hulp nodig bij het huishouden.

Om de tevredenheid onder cliënten te toetsen, vindt een onderzoek plaats. Dit gebeurt door middel van een schriftelijke vragenlijst waarin vragen worden gesteld over verschillende aspecten van de ondersteuning. Naar verwachting worden de uitkomsten rond de zomer bekend gemaakt en geplaatst in Gemeente aan Huis.

Indien u een vragenlijst ontvangt, hopen wij dat u de tijd zult nemen deze in te vullen en vóór 17 maart terugstuurt naar de gemeente in de retourenveloppe. De gemeente heeft immers de mening van de cliënten nodig om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften.