Nieuwsbericht Onderzoek tevredenheid cliënten Wmo

Gepubliceerd op: 01 februari 2012 00:00

De gemeente Leiderdorp biedt, in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ondersteuning aan mensen met (lichamelijke) beperkingen. Deze ondersteuning verschilt van persoon tot persoon. De gemeente vindt het belangrijk om te weten wat mensen van de ondersteuning vinden en wat er beter kan. Daarom voert zij een onderzoek uit.

Het onderzoek, verricht door een onafhankelijk onderzoeksbureau SBGO, vindt plaats door middel van een schriftelijke vragenlijst met vragen over verschillende aspecten van de ondersteuning. Begin februari verstuurt de gemeente de vragenlijst aan ongeveer 820 willekeurig gekozen cliënten in Leiderdorp. Naar verwachting zijn de uitkomsten in juni bekend.

De mening van de cliënten is nodig om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften. Als u een vragenlijst ontvangt dan kunt u nadat u deze heeft ingevuld in de sturen met de retourenveloppe.