Nieuwsbericht Denk mee over de toekomst van onze grondstoffeninzameling

Gepubliceerd op: 06 mei 2021 09:05

Wat vindt u van de huidige afvalinzameling? Wat zou u helpen om uw afval beter te scheiden, of nog beter, afval te voorkomen? U kunt ons laten weten hoe u hierover denkt door deel te nemen aan een enquête over de afvalinzameling.

Deel uw mening via de digitale vragenlijst
Zo min mogelijk afval en dat wát we aanbieden goed scheiden. Dat is de uitdaging die we met elkaar in Nederland aangaan. De gemeente wil deze opdracht samen met u oppakken. U helpt ons daarbij door de digitale vragenlijst in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. U kunt deze lijst tot 28 mei 2021 invullen. Ook kunt u zich aanmelden voor de meedenkgroep, hierin gaan wij dieper met u in gesprek over hoe we nog meer grondstoffen van het restafval kunnen scheiden. De vragenlijst en het inschrijfformulier voor de meedenkgroep vindt u op www.leiderdorp.nl/goedinzamelen.

Uw mening is belangrijk
De rijksoverheid werkt aan een circulaire economie in 2050. Daarom ligt er een duidelijke landelijke doelstelling voor de korte termijn wat betreft het aanbod van huishoudelijk restafval. Het doel is om per 2025 nog maar 30 kilo restafval per inwoner per jaar aan te bieden. Gemiddeld biedt een inwoner van gemeente Leiderdorp jaarlijks nog 197 kilo fijn restafval aan. Het restafvalaanbod moet verder omlaag om de landelijke doelstelling te halen. Uw mening draagt bij aan een gezamenlijke aanpak.

Resultaten
De resultaten uit dit bewonersonderzoek worden meegenomen in de op te stellen gemeentelijke Grondstoffenvisie.

Milieustraat