Nieuwsbericht Ontwerp omgevingsvergunning Zonnepanelen A4

Gepubliceerd op: 08 juli 2015 10:35

Ontwerp omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden maakt bekend dat het ontwerp van de omgevingsvergunning Zonnepanelen op luifels verdiepte A4 (NL.IMRO.0546.OV00061-0201), tezamen met de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing, van donderdag 9 juli 2015 tot en met woensdag 19 augustus 2015 ter inzage ligt voor het indienen van zienswijzen.

Het ontwerp van de omgevingsvergunning heeft betrekking op het plaatsen van vijf of zes rijen zonnepanelen op de luifels over de verdiepte A4, tussen de Molentocht en Hoge Rijndijk in Leiden en tussen de Ericalaan en Hoofdstraat in Leiderdorp. Met de op te wekken groene energie kan Rijkswaterstaat ruim 20 kilometer snelweg energieneutraal beheren.

Besluitvorming door college van Leiden
Het project vindt deels plaats in de gemeente Leiderdorp en heeft ook gevolgen voor de nieuwe bewoners van de Zoeterwoudse wijk Verde Vista Meerburg. Omdat het projectgebied grotendeels in Leiden ligt is het college van burgemeester en wethouders van Leiden echter bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Uiteraard vindt er nauwe afstemming plaats met de gemeente Leiderdorp en de gemeente Zoeterwoude.

Ter inzage
De digitale versie van het ontwerp van de omgevingsvergunning is beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.leiden.nl/uitgebreidewaboprocedures. Een papieren versie ligt tijdens de bovengenoemde inzagetermijn ter inzage op een van de volgende locaties:

  • Stadhuis van Leiden, Stadhuisplein 1, geopend van maandag t/m vrijdag van 8:30-17:00 uur, donderdagavond van 17:00-20:00 en op zaterdag van 9:00-13:00 uur;
  • Stadsbouwhuis, Langegracht 72 (Leiden), geopend van maandag t/m vrijdag van 8:30-17:00 uur;
  • Gemeentehuis van Leiderdorp, Willem-Alexanderlaan 1, geopend van maandag t/m vrijdag van 8:00-17:00 uur.

Gedurende de inzagetermijn kunt u hier via het reactieformulier zienswijzen op de ontwerp omgevingsvergunning indienen. Daarnaast kunnen schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden (postbus 9100, 2300 PC Leiden), onder vermelding van 'zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Zonnepanelen A4, t.a.v. team RO'. Een mondelinge zienswijze kan naar voren worden gebracht na voorafgaande afspraak via het secretariaat van het team RO, telefoon 071 51 65 828.

Informatie
Nadere informatie kunt u inwinnen bij het Servicepunt Bouwen en Wonen (Stadsbouwhuis), Langegracht 72, Leiden, telefoon 14 071 of via www.leiden.nl/contact.