Nieuwsbericht Ontwerp verbetering waterhuishouding Zijlkwartier

Gepubliceerd op: 20 maart 2013 00:00

In september 2012 is de gebiedsstudie naar de oorzaken van de (grond) wateroverlast in het Zijlkwartier afgerond. Dit heeft geresulteerd in een onderzoeksrapport waarin duidelijk is geworden wat wel en geen oorzaken zijn van de (grond)wateroverlast.

Naar aanleiding van deze uitkomsten is gestart met het opstellen van een ontwerp ter verbetering van de waterhuishouding op particulier en openbaar gebied. Bewoners van het betreffende gebied in het Zijlkwartier zijn hierover per nieuwsbrief geïnformeerd.

De nieuwsbrief leest u via www.leiderdorp.nl/zijlkwartier. Hier zijn ook de resultaten van de gebiedsstudie terug te vinden.