Nieuwsbericht Ontwerp verkeerssituatie in en om Zijlkwartier aangepast

Gepubliceerd op: 31 januari 2014 00:00

De gemeente gaat de Laan van Ouderzorg, Van Poelgeestlaan en Vronkenlaan tot en met de Leeuwerikstraat inrichten als een 30 km/u gebied. Ook wordt de omgeving van de Brede School West en de Leeuwerikschool een schoolzone. Eind vorig jaar werd het inrichtingsplan (Voorlopig Ontwerp) gepresenteerd. De gemeente besprak dit plan vervolgens met de schoolbesturen, Arriva, de hulpdiensten en andere betrokken partijen. Bewoners konden tijdens een inloopbijeenkomst reageren. Alle opmerkingen waren aanleiding het Voorlopig Ontwerp aan te passen.

Wat is veranderd?
De belangrijkste wijzigingen in het ontwerp betreffen de Van Poelgeestlaan. Ter hoogte van het bruggetje is een voetgangersoversteekplaats opgenomen en de locatie van de nieuwe bushalte is iets aangepast vanwege de verkeersveiligheid. Op verzoek van de Gomarusschool is het ontwerp van de schoolzone ter hoogte van deze school aangepast. Aan het begin van de Vronkenlaan zijn de haakse parkeerplaatsen vervangen door langsparkeerplaatsen. Hieronder vindt u de aangepaste ontwerpen.

Laan van Ouderzorg
Aangepast ontwerp
Oorspronkelijk ontwerp

Van Poelgeestlaan - Vronkenlaan
Aangepast ontwerp
Oorspronkelijk ontwerp

Vronkenlaan ter hoogte van Gomarusschool
Aangepast ontwerp
Oorspronkelijk ontwerp 

Nut
De maatregelen moeten de verkeersveiligheid vergroten en sluipverkeer via de Van der Marckstraat ontmoedigen. Voor de gehele Laan van Ouderzorg, Van Poelgeest en Vronkenlaan geldt eveneens een vrachtwagenverbod (met uitzondering van bestemmingsverkeer).

Uitvoering
De exacte planning is nog niet bekend, maar de herinrichting moet klaar zijn voordat de Brede School West en de Leeuwerikschool in het najaar van 2014 hun deuren openen.