Nieuwsbericht Ontwerpwijzigingsplan Hoofdstraat 158

Gepubliceerd op: 05 juli 2016 15:45

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken op grond van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpwijzigingsplan 'Hoofdstraat 158' van vrijdag 8 juli 2016 tot en met donderdag 18 augustus 2016 ter inzage ligt.

Inhoud wijzigingsplan
Het plangebied betreft het perceel met het adres Hoofdstraat 158. Het wijzigingsplan wijzigt de ter plaatse geldende bestemming 'Maatschappelijk' naar 'Wonen', waardoor het pand kan worden gebruikt als één woning. De planwijziging voldoet aan de voorwaarden, zoals verwoord in artikel 11.5.2 van het bestemmingsplan 'Oude Dorp'.

Inzage
Het ontwerpwijzigingsplan Hoofdstraat 158 is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0547.WPhoofdstraat158-ON01). Tevens is een pdf-versie te vinden op de gemeentelijke website via: http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.WPhoofdstraat158-ON01.

Het ontwerpwijzigingsplan Hoofdstraat 158 kan ook tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. Wilt u een toelichting? Maak dan een afspraak.

Zienswijzen
Binnen de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen.

  • Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpwijzigingsplan Hoofdstraat 158'.
  • Digitale zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpwijzigingsplan Hoofdstraat 158'.
  • Mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. U kunt hiervoor contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071 54 58 536, e-mail: d.van.der.pol@leiderdorp.nl.


Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure van het wijzigingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071 54 58 536, e-mail: d.van.der.pol@leiderdorp.nl.