Nieuwsbericht Ontwikkeling bloemrijke bermen in Leiderdorp

Gepubliceerd op: 12 oktober 2011 00:00

bloemrijke berm gallaslaan fotograaf Johan Steenbergen kopie
Diversiteit in plant- en diersoorten draagt bij aan de verbinding tussen de groengebieden in Leiderdorp. Het zorgt ervoor dat de groenstroken, parken en polders met elkaar verbonden zijn en blijven. Eén van de maatregelen die de gemeente neemt om meer diversiteit te creëren is het omvormen van grasbermen tot bloemrijke bermen. 

Bloemrijke bermen

Bloemrijke bermen bestaan uit een diversiteit aan inheemse bloemen, zoals de gele ratelaars, lila beemdooievaarsbekken en witte margrieten. De bloemrijke bermen worden twee maal per jaar gemaaid. De eerste maaibeurt vindt plaats na de bloei van de margriet. De tweede maaibeurt is begin oktober. Na het maaien wordt het maaisel afgevoerd om te voorkomen dat het gras de overhand krijgt en er zo voldoende ruimte blijft voor diversiteit in bloem- en kruidsoorten.

Realisatie

In 2006 is de berm langs de Gallaslaan omgevormd tot bloemrijke berm. Daarnaast zijn op diverse locaties bermen die van zichzelf al bloemrijk zijn. Hier zal het beheer op aangepast worden. In de Notitie bloemrijke bermen staat aangegeven welke bermen in aanmerking komen om als bloemrijk beheerd te worden en welke locaties in aanmerking komen voor het realiseren van bloemrijke bermen.