Nieuwsbericht Ontwikkeling IKEA Leiderdorp

Gepubliceerd op: 15 januari 2014 00:00

Stand van zaken
Eind januari 2014 opent de nieuwe pannenkoekenboerderij haar deuren en zal het bestaande restaurant worden gesloopt. Nadat het terrein vervolgens enige maanden met een grondpakket wordt voorbelast, kan het worden overgedragen aan IKEA Nederland ten behoeve van de realisatie van een nieuwe IKEA vestiging.

Ontwikkeling
De wereld staat niet stil en ook binnen het IKEA Concept vindt er dagelijks ontwikkeling plaats. Als gevolg hiervan is IKEA Nederland genoodzaakt om wijzigingen aan te brengen in het plan waarvoor in 2012 een onherroepelijke bouwvergunning eerste fase is verkregen.
Bij deze planwijzigingen wordt nog steeds voldaan aan vergunde randvoorwaarden als winkelvloeroppervlakte (14.500 m2)  bedrijfsvloeroppervlakte (22.000 m2) en het aantal van 850 parkeerplaatsen. Een groter deel van het parkeren zal onder het gebouw gaan plaatsvinden, waarvoor een extra parkeerlaag wordt gecreëerd. De gebouwhoogte past binnen de mogelijkheden die het huidige bestemmingsplan Bospoort biedt.

Gevolgen voor vergunningaanvraag

De planaanpassing door IKEA kan niet worden gezien als een beperkte wijziging, waardoor een nieuwe vergunningprocedure zal worden opgestart en aanvullende onderzoeken zullen moeten verricht.
De gemeente Leiderdorp onderzoekt op dit moment welke procedures hiertoe moeten worden gevolgd en op welke wijze medewerking kan worden verleend. De gemeenteraad heeft hierbij een beslissende stem en is hierover op 14 januari jl. tijdens een raadspresentatievond geïnformeerd. Op maandag 27 januari as. vindt in de raadzaal van het gemeentehuis een informatieavond plaats voor alle inwoners. Het gemeentehuis is om 19.30 uur open. De presenatie van IKEA begint om 20.00 uur.  

De start van de bouw van IKEA is afhankelijk van het verloop van de te volgen procedures en de uitkomst van de nieuwe vergunningaanvraag.

Kij ook naar de presentatie van IKEA aan de raadsleden op 14 januari 2014.