Nieuwsbericht Ontwikkeling nieuwbouw op ROC-locatie stap verder

Gepubliceerd op: 01 maart 2017 11:55

Did Vastgoedontwikkeling en Vink Bouw ontwikkelen gezamenlijk een nieuw woongebied op de voormalige ROC-locatie in Leiderdorp. De gemeente verleent haar medewerking aan dit bouwplan (raadsbesluit 12 december 2016) en gaat daarvoor de benodigde planologische procedure voeren. Op 20 februari ondertekenden de drie partijen een exploitatieovereenkomst, waarin zij hun afspraken hebben vastgelegd.

Als samenwerkingsverband Engelendaal Ontwikkeling B.V. realiseren Did Vastgoedontwikkeling en Vink Bouw 181 woningen op de ROC-locatie. Het plan bestaat een woontoren van 70 meter hoog met vrije sector huurwoningen, sociale huur appartementen, eengezinswoningen en terraswoningen. Naar verwachting wordt in het vierde kwartaal van 2017 met de bouw gestart.


Ondertekening exploitatieovereenkomst ROC

V.l.n.r. Bernlef de Vries (Vink Bouw), Kees Wassenaar (wethouder), Laila Driessen (burgemeester) en Galtjo van Zutphen (Did Vastgoedontwikkeling) ondertekenen de exploitatieovereenkomst.
(foto: Did Vastgoedontwikkeling)

De formele bekendmaking van het sluiten van de exploitatieovereenkomst.