Nieuwsbericht Ontwikkeling Stille Watering

Gepubliceerd op: 13 april 2016 12:30

Op het braakliggend terrein achter Cardea aan de Simon Smitweg wordt het project Stille Watering gerealiseerd. Op 7 maart heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Voor de verschillende bouwblokken is een omgevingsvergunning aangevraagd. Ook is een vergunning aangevraagd om bomen te kappen.

In het gebied blijven 17 bomen behouden. Deze bomen staan met name langs het dijkje en in de groenzone langs de Simon Smitweg.

De kapvergunning wordt aangevraagd voor 50 bomen. In totaal worden 42 nieuwe bomen geplant. Ook worden 16 bomen gekapt die niet vergunningsplichtig zijn of dood zijn. Voor deze bomen vindt geen herplant plaats.

Kijk hier voor de aangevraagde omgevingsvergunning (2016-0078-OG01)