Nieuwsbericht Onze werkwijze tijdens de winterse omstandigheden

Gepubliceerd op: 08 februari 2021 11:30

Dit is een nieuwsbericht over onze werkwijze tijdens de winterse omstandigheden. De laatste updates rondom het winterweer vindt u op www.leiderdorp.nl/winterweer.

Bestrijden van gladheid 
In Leiderdorp wordt gladheid bestreden volgens het 'gladheidbestrijdingsplan gemeente Leiderdorp'. Dit plan is terug te vinden via deze pagina

Het bestrijden van gladheid gebeurt in onderstaande volgorde:

  1. Hoofdwegen en doorgaande fietsroutes
  2. Wijk- en buurtverzamelstraten en schoolroutes (ook voor fietsers)
  3. Bruggen en looproutes (overdag)
    3a. In geval van ijzel of sneeuwval de route naar de ijsbaan wanneer deze in gebruik is
  4. Overige woonstraten (als al het andere gebeurd is).

Sneeuw
Voorafgaand aan de sneeuw heeft de gemeente Leiderdorp een strooiactie uitgevoerd. De in het gladheidbestrijdingsplan aangegeven routes zijn voorzien van een laag zout. Hierin zijn ook de binnenstraten meegenomen. Tijdens de sneeuwval zijn strooiwagen met schuivers of rolbezems ingezet. Deze hebben zich gehouden aan de routes, zoals omschreven in het gladheidbestrijdingsplan. Doordat de sneeuwval in het weekend plaatsvond en er momenteel ook nog eens veel minder verkeer is op de hoofdwegen vanwege de lockdown en de avondklok, is het strooizout minder goed ingereden en kan er gladheid blijven bestaan/ontstaan. De verwachting is dat de routes die gestrooid zijn in de loop van vandaag/morgen goed begaanbaar zullen zijn. Doordat de inzet, door de hevige sneeuwval, zich voornamelijk heeft toegespitst op de hoofdroutes, zijn wegen in woonwijken slecht begaanbaar. De niet gestrooide wegen zullen ook de komende periode (totdat de dooi intreedt) slecht begaanbaar blijven. Wij blijven proberen de situatie daar te verbeteren. Alertheid blijft de komende tijd geboden! De komende dagen zullen looproutes en bruggen met dooikorrels zo veel mogelijk sneeuwvrij worden gemaakt.

Kan de vuilnisauto bij uw container komen?
We doen ons uiterste best in alle omstandigheden om alle containers leeg te maken. Maar de veiligheid van onze chauffeurs en andere weggebruikers en het voorkomen van schade staan altijd voorop. De woonwijken zijn soms slecht begaanbaar Het is dan ook mogelijk dat deze week onze chauffeurs niet alle containers kunnen bereiken. Soms is dat al bij de start van een route duidelijk, soms beslist een chauffeur onderweg dat een straat of wijk niet veilig te bereiken is. Daarnaast heeft de vorst effect op de inzameling van GFT. Doordat GFT voornamelijk bestaat uit water vriest dit vast in de minicontainer. Het GFT valt dan niet of maar gedeeltelijk uit de minicontainer tijdens het legen. Wanneer u constateert dat uw container niet of niet goed geleegd is, kunt u deze in de volgende ronde over 2 weken aanbieden. Er zal geen ronde worden gedaan om nogmaals de containers te legen. Hoe u kunt voorkomen dat GFT-afval vastvriest, leest u op deze pagina.

Inzameling van glas en papier
Momenteel is de inzameling van glas en papier (containers in de milieucorner) stilgelegd. Op het moment dat het weer mogelijk is wordt de inzameling hiervan weer opgestart. Het verzoek is dan ook om glas en papier zo min mogelijk weg te brengen en thuis op te slaan.

Strooien