Nieuwsbericht Opknapbeurt voor Hubrechtstraat

Gepubliceerd op: 13 oktober 2010 00:00

In opdracht van de gemeente Leiderdorp is deze week een begin gemaakt met de herinrichting van de Hubrechtstraat. De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:

-                     het verwijderen van alle bestrating;
-                     het herstraten van de voetpaden;
-                     het aanleggen van parkeervakken met zwarte betonstenen aan beide zijden van de weg;
-                     het herstraten van de rijbaan;
-                     het planten van nieuwe bomen in de Hubrechtstraat.

De werkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer 6 weken in beslag. Gedurende die tijd zal het niet mogelijk zijn in de Hubrechtstraat te parkeren.

De parkeerplaats aan het begin van de Akkerstraat zal gedurende de uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer worden gebruikt voor het opslaan van materialen.

Tijdens de werkzaamheden zal er enige verkeershinder ontstaan, we vragen hiervoor uw begrip. De woningen zijn te voet wel bereikbaar.

Indien er vragen zijn over de uitvoering van de werkzaamheden, dan kunt u mbt vragen over het openbaar groen contact opnemen met Renata Cadée tel. (071) 54 58 547 en voor vragen van civieltechnische aard met Roy Ramdien tel. (071) 54 58 554 van de afdeling Gemeentewerken.