Nieuwsbericht Oplossing LAB071 vastgesteld door gemeenteraden

Gepubliceerd op: 15 juli 2015 09:00

De gemeenteraden van Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest hebben de Oplossing LAB071 vastgesteld. Deze oplossing zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer op bepaalde wegen buiten het stadscentrum en de dorpskernen. Ze bestaat uit maatregelen om het weggennet slimmer te gebruiken.

Oplossing LAB071

Om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Leidse agglomeratie te verbeteren, is het belangrijk dat doorgaand verkeer buiten het stadscentrum en de dorpskernen gaat rijden. Een ringstructuur moet daarvoor zorgen. Het verkeer rijdt dan zo veel en zo lang mogelijk op een ringweg rond de agglomeratie: de Leidse Ring. Deze ring bestaat grotendeels uit al bestaande wegen: de A4, N446, Oude Spoorbaan, Willem de Zwijgerlaan, Schipholweg, Plesmanlaan, A44 en de nog aan te leggen Rijnlandroute. De Oplossing LAB071 bestaat uit twee soorten pakketten van maatregelen: ten eerste maatregelen die ervoor zorgen dat het verkeer beter doorstroomt op de Leidse Ring en ten tweede maatregelen om het wegennet efficiënter te gebruiken, zoals het verbeteren van het fietsnetwerk en het openbaar vervoer, het instellen van groene golven en dynamisch verkeersmanagement.

Vervolg

Binnen LAB071 hebben de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest samen met inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden nagedacht over het verbeteren van de bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie. Met het vaststellen van de Oplossing LAB071 door de gemeenteraden is het project LAB071 afgerond. De maatregelen waaruit de Oplossing LAB071 bestaat, worden nu verder uitgewerkt. Dat gebeurt onder andere binnen het project Leidse Ring Noord (zie elders op deze pagina bericht Leidse Ring Noord).

 Informatie over LAB071 vindt u op www.leiden.nl/LAB071.