Nieuwsbericht Opnemen vingerafdrukken in reisdocumenten

Gepubliceerd op: 18 september 2009 00:00

Burgemeester Zonnevylle heeft als eerste zijn vingerafdrukken elektronisch laten opnemen. Vanaf maandag 21 september zal iedereen die een nieuw reisdocument aanvraagt gevraagd worden om vingerafdrukken. De Europese Unie heeft hiervoor in 2004 een verordening opgesteld. Het doel daarvan is misbruik van de reisdocumenten zoveel mogelijk tegen te gaan.

De medewerkers hebben een apparaat waarmee zij vier vingerafdrukken elektronisch opnemen. Alle opgenomen vingerafdrukken worden opgeslagen in de reisdocumentenadministratie. Twee vingerafdrukken worden ook opgeslagen in de chip van het reisdocument. Het opnemen van de vingerafdrukken is verplicht.

Controle bij aanvragen reisdocument
De medewerker controleert bij de aanvraag of van uw vingers wel vingerafdrukken kunnen worden opgenomen. Verfresten of ander vuil kunnen namelijk problemen geven bij het opnemen van de vingerafdrukken.

Afhalen reisdocument
Bij het ophalen van uw nieuwe reisdocument kan de chip uitgelezen worden. In dat geval zullen de vingerafdrukken die in de chip zijn opgeslagen worden gecontroleerd. Zo wordt vastgesteld of uw vingerafdrukken overeenkomen met de vingerafdrukken die in de chip zijn opgeslagen. Zowel het aanvragen als het uitreiken van reisdocumenten zal door deze extra handelingen meer tijd in beslag nemen. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Kinderen niet meer bijschrijven in het paspoort van hun ouder(s) 
Bijschrijvingen van kinderen in het paspoort van ouder(s) blijven geldig tot 26 juni 2012. Daarna moeten kinderen een eigen reisdocument hebben. Dit is het gevolg van een wijziging van de Europese verordening die voorschrijft waaraan reisdocumenten moeten voldoen. In de gewijzigde verordening wordt het beginsel van één persoon per paspoort (1p-1p) geregeld. Geregeld wordt ook dat de invoering van het 1p-1p beginsel uiterlijk 3 jaar na de inwerkingtreding van de verordening van kracht wordt. Het 1p-1p beginsel zal op 26 juni 2012 van kracht worden. Vanaf dat moment kunnen bijschrijvingen niet meer worden aangevraagd en zijn bestaande bijschrijvingen niet meer geldig. Geldig blijft wel het document van de houder waarin de bijschrijvingen zijn geplaatst, totdat de datum geldigheid op het reisdocument is verlopen. De paspoortregelgeving zal worden aangepast in verband met het vervallen van de mogelijkheid tot bijschrijving.

Afschaffing gratis Nederlandse identiteitskaart 14-jarigen
Om de kosten van het 1p-1p beginsel voor burgers te beperken valt met ingang van 1 januari 2010 de prijs van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK) voor jongeren tot en met 13 jaar onder het jeugdtarief. De prijs van een NIK is dan vergelijkbaar met de prijs van de huidige bijschrijving. Om dit te financiëren wordt met ingang van 1 januari 2010 de eenmalige gratis NIK voor 14-jarigen afgeschaft. Het aanvragen van een gratis NIK kan nog tot en met uiterlijk 31 december 2009. Jongeren die nog in aanmerking komen voor het aanvragen van een gratis NIK hebben een brief van de gemeente ontvangen waarin ze worden geinformeerd over de mogelijkheid tot het aanvragen van een gratis NIK. Binnenkort ontvangen degenen die nog geen aanvraag hebben gedaan een herinnering.

Meer in formatie
Afgelopen week heef u een folder van het ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangen. Op de website http://www.paspoortinformatie.nl/ van het ministerie staat meer informatie. De medewerkers aan de balies in het gemeentehuis beantwoorden natuurlijk ook graag uw vragen.

Afspraak maken
U kunt digitaal een afspraak voor het aanvragen en afhalen van documenten via het digiloket, dat te bereiken is via www.leiderdorp.nl. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze aanvragen via www.digid.nl.

Foto: Medewerker Erik Cambier registreert de vingerafdrukken van burgemeester Zonnevylle.