Nieuwsbericht Opruimacties 2011 Rijnhart Wonen en gemeente Leiderdorp geslaagd

Gepubliceerd op: 23 november 2011 00:00

opruimen kopie
In 2011 zijn er diverse opruimacties geweest in de Molenaarstraat, Pinksterbloem, Schansen en Dreven en omgeving Hubrechtplein. De bewoners konden hun grofvuil, witgoed en bruingoed inleveren op een aangegeven plek.

Het was een grote schoonmaak voor alle overtollige zaken die uit bergingen en woningen direct weggegooid konden worden. Oud ijzer, elektrische apparaten en bruikbare goederen  zijn apart ingezameld door de gemeente.

Uit de actie zijn leuke bewonersinitiatieven voortgekomen, zoals een garagesale in de Schansen en Dreven, waarvoor bewoners terecht konden in het buurthuis De Hoeksteen. Ook het initiatief van de bewonerscommissie in het oude dorp, om tegelijkertijd een kinderdisco te organiseren is door de kinderen in de wijk met veel plezier ontvangen.

Al met al een goede voorbeelden hoe we met elkaar de leefbaarheid in de wijken kunnen behouden en verbeteren. Rijnhart Wonen en de gemeente Leiderdorp juichen deze initiatieven toe en de opruimactie zal in 2012 zeker een vervolg krijgen.

Vindt u dat uw buurt ook in aanmerking komt voor een schoonmaakactie of andere een gezamenlijke inspanning? Neemt u dan contact op met Rijnhart Wonen via tel. (071) 58 90 470 of met de gemeente, Carla Rijling tel. (071) 54 58 573.

U kunt uw grofvuil ook aanleveren bij de Gemeentewerf aan de Simon Smitweg 1 of bellen met de grofvuillijn (071) 54 58 500. Voor meer informatie kijkt u op www.leiderdorp.nl/groen onder het kopje afval.