Nieuwsbericht Overeenkomst met PARKnCHARGE zorgt voor keuzevrijheid bij oplaadpalen

Gepubliceerd op: 18 februari 2020 09:50

Op vrijdag 14 februari heeft wethouder Rik van Woudenberg de overeenkomst met PARKnCHARGE ondertekend, een bedrijf dat openbare oplaadpalen voor elektrische auto's realiseert in de publieke ruimte. Met deze ondertekening heeft de gemeente Leiderdorp nu een samenwerking met twee marktpartijen op het gebied van oplaadpalen: met Allego en met PARKnCHARGE. Doordat er twee partijen zijn, hebben inwoners de mogelijkheid om te kiezen voor de partij die het beste aansluit op hun wensen. En dat verlaagt de drempel om te kiezen voor elektrisch – en daarmee duurzaam - rijden. Een mooie stap in de richting van het behalen van CO2-doelstellingen, die staan beschreven in de duurzaamheidsagenda 2017 – 2025.

Faciliteren van de oplaadpalen door bedrijven
Niet iedereen heeft de mogelijkheid om een elektrische auto op eigen terrein op te laden. De gemeente Leiderdorp vindt dat dit geen belemmering mag zijn om in een elektrische auto te rijden. Daarom biedt zij voor particulieren de mogelijkheid aan om oplaadpalen aan te vragen in de openbare publieke ruimte. De gemeente heeft gekozen voor het open-marktmodel. Dat betekent dat de gemeente niet zelf oplaadpalen plaatst en exploiteert, maar dat bedrijven dat doen waarmee de gemeente een overeenkomst heeft gesloten. Particulieren die geïnteresseerd zijn in een oplaadpaal kunnen vanaf 14 februari zich wenden tot de bedrijven PARKnCHARGE of Allego.

Concrete actie duurzaamheidsagenda
Het vinden van meerdere bedrijven is een concrete actie uit de duurzaamheidsagenda van 2017-2025. In deze duurzaamheidsagenda spreekt de gemeente Leiderdorp haar ambitie uit om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn en om de CO2-uitstoot voor 2025 te reduceren met 30% ten opzichte van 2013. Om de doelstellingen te bereiken zijn verschillende maatregelen en initiatieven nodig. Eén van de initiatieven die bewoners zelf kunnen nemen, is het rijden in een elektrische auto. Met het bieden van meerdere exploitanten voor de laadpalen, wil de gemeente Leiderdorp het rijden in een elektrische auto stimuleren. Meer informatie over het aanvragen van oplaadpalen is te vinden op www.leiderdorp.nl/oplaadpalen.