Nieuwsbericht Overeenkomst Schans van Valdez ondertekend

Gepubliceerd op: 25 november 2009 00:00

Voor het project Schans van Valdez  op de hoek van de Van der Valk Boumanweg en de Droststraat is op 18 november jl. een exploitatieovereenkomst ondertekend door de gemeente en de projectontwikkelaar. Op de plek waar nu nog zonnestudio Alternatief is gevestigd, wil de eigenaar een appartementencomplex en bedrijfsruimten op de begane grond realiseren. De zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf 26 oktober tot en met 10 december 2009 ter inzage.

Het complex bestaat uit 25 woningen en bedrijfsruimten op de begane grond waar de huidige zonnestudio een nieuw onderkomen krijgt. Er worden 17 woningen in de koopsector gebouwd en 8 sociale huurwoningen. Met de projectontwikkelaar is afgesproken dat deze laatstgenoemde woningen tenminste 15 jaar blijven aangemerkt als goedkope huurwoningen.

Onder het gebouw bevindt zich een parkeergarage met 43 parkeerplaatsen en 9 parkeerplaatsen worden op maaiveldhoogte gerealiseerd. De gemeente heeft zich bereid verklaard medewerking te verlenen aan het in bouwexploitatie brengen van de gronden en daarvoor de nodige planologische procedures te voeren. Voor de woningen wordt een vrijstellingsprocedure conform artikel 19 lid WRO gevoerd. Dit wordt gepubliceerd in het Leiderdorps Weekblad.