Nieuwsbericht Parkeerruimte creëren in Buitenhof

Gepubliceerd op: 17 november 2010 00:00

De gemeente wil binnenkort samen met betrokkenen en omwonenden een herinrichtingsplan gaan opstellen voor de Muzenlaan (tussen de Heinsiuslaan en Hella Haassestraat). Door dit gebied anders in te richten hoopt de gemeente de huidige parkeerdruk in de wijk rondom de Muzenlaan te verminderen. Tevens kan hierdoor wat extra parkeerruimte worden gecreëerd voor de toekomstige bewoners van De Ommedijk.

Naar aanleiding van enkele bezwaarschriften op een wijziging van de verleende bouwvergunning met betrekking tot woonzorgcomplex De Ommedijk, is een second opinion gevraagd over de parkeerrapportage. Naar aanleiding hiervan is een nieuwe parkeerberekening gemaakt. Hieruit bleek dat er in totaal 290 parkeerplaatsen nodig zijn. In de parkeerkelder van De Ommedijk zijn 68 plekken gepland en op maaiveld 210, maar dan zijn er nog altijd een paar plekken tekort.  

Volgens het college van burgemeester en wethouders kan het tekort aan parkeerplaatsen niet worden opgevangen binnen de projectgrenzen. De gemeente denkt met herinrichting van de Muzenlaan het probleem op te kunnen lossen. Hierbij zijn niet alleen de toekomstige bewoners van De Ommedijk gebaat, maar het komt ook ten goede aan de verlichting van de parkeerdruk in de gehele wijk rondom de Muzenlaan.

Wanneer De Ommedijk is opgeleverd, is de herinrichting van de Muzenlaan aan de beurt. Herbestrating van de Muzenlaan stond al op de planning, de herinrichting wordt daar nu in meegenomen.

Wanneer de bijeenkomst wordt gehouden over het herinrichtingsplan Muzenlaan, is nu nog niet bekend. Zodra er een datum is geprikt, worden betrokkenen en omwonenden geïnformeerd en uitgenodigd.