Nieuwsbericht Parkeren in Leiderdorp

Gepubliceerd op: 31 augustus 2011 00:00

Om voor alle weggebruikers de verkeerssituatie veilig te houden, is het belangrijk dat automobilisten op de juiste wijze parkeren. Zeker bij basisscholen, aangezien hier veel jonge kwetsbare verkeersdeelnemers zijn en het rond de ingang van de school vaak erg druk is met voetgangers en fietsers. De politie controleert daarom bij de basisscholen regelmatig op het parkeergedrag. 

Wij hebben de belangrijkste regels voor u op een rij gezet. Meer informatie over parkeren in Leiderdorp vindt u via www.leiderdorp.nl.

Regels stilstaan en parkeren:

Stilstaan (en dus ook parkeren) is verboden:
- op een kruispunt of op een overweg
- op een fietsstrook en op de rijbaan langs een fietsstrook
- op een oversteekplaats of binnen vijf meter daarvan
- in een tunnel
- bij een bushalte (behalve om personen te laten in- uitstappen
- op de rijbaan langs een busstrook
- langs een gele doorgetrokken streep

Onder parkeren wordt verstaan het laten stilstaan van een voertuig en
a) niet direct passagiers laten in- of uitstappen of
b) niet direct goederen in- of uitladen

Parkeren is onder andere verboden:
- binnen vijf meter van een kruispunt
- voor een inrit of uitrit
- buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg
- langs een gele onderbroken streep
- op een plaats voor laden en lossen

In een woonerf mag alleen binnen de aangelegde parkeervakken geparkeerd worden.