Nieuwsbericht Persbericht van Oranjevereniging Leiderdorp

Gepubliceerd op: 25 april 2013 00:00

Geen vuurwerk op Koninginnedag

In tegenstelling tot eerdere berichten zal het vuurwerk op Koninginnedag niet doorgaan. Dat heeft de Oranjevereniging Leiderdorp besloten na overleg met maatschappelijke organisaties. Rondom de gekozen locatie zijn vogels gaan broeden. Met betrokken partijen is gezamenlijk besloten af te zien van het afsteken van vuurwerk. Daarmee wordt de flora en faunawet gerespecteerd. Helaas is er geen tijd genoeg om tot een redelijk alternatief te besluiten, ook ontbreekt de tijd om over een alternatieve locatie goed te communiceren.