Nieuwsbericht Plaatsen tijdelijk geluidsscherm boogwoningen Zijlstroom

Gepubliceerd op: 27 november 2019 08:15

Volgende week worden de tijdelijke geluidsscherm tussen de boogwoningen aan de Zijlstroom geplaatst. Bij het realiseren van de Leidse Ring Noord komt er een blijvend geluidsscherm te staan. Dit blijvende geluidsscherm zorgt voor vermindering van de geluidshinder voor zowel de polderwoningen als de boogwoningen.

De uitvoering van de Leidse Ring Noord begint pas over een aantal jaar. Daarom worden nu op verzoek van bewoners uit Driegatenbrug tijdelijke geluidsschermen geplaatst. De geluidsschermen worden geplaatst tussen de drie woonblokken. Door het plaatsen van de geluidsschermen wordt de geluidshinder van de achtergelegen polderwoningen verminderd.