Nieuwsbericht Planologische procedure nieuwbouw op ROC-locatie gestart

Gepubliceerd op: 26 april 2017 09:25

Did Vastgoedontwikkeling en Vink Bouw ontwikkelen gezamenlijk een nieuw woongebied op de voormalige ROC-locatie in Leiderdorp. De gemeenteraad verleende op 12 december 2016 zijn medewerking aan het bouwplan. Het college van burgemeester en wethouders is inmiddels gestart met de planologische procedure.

Als samenwerkingsverband Engelendaal Ontwikkeling B.V. realiseren Did Vastgoedontwikkeling en Vink Bouw 181 woningen op de ROC-locatie. Het plan bestaat een woontoren van 72 meter hoog met vrije sector huurwoningen, sociale huur appartementen, eengezinswoningen en terraswoningen.

Omgevingsvergunning
Het appartementencomplex en de eengezinswoningen passen niet in het geldende bestemmingsplan. Om af te wijken van het bestemmingsplan heeft Engelendaal Ontwikkeling B.V. een omgevingsvergunning aangevraagd. Die aanvraag ligt tot en met 8 juni 2017 ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingebracht.

Hogere waarden
Ook heeft de Omgevingsdienst West-Holland een ontwerpbesluit genomen om hogere waarden vast te stellen vanwege het verkeer op de Oude Spoorlaan, de Engelendaal, de Willem de Zwijgerlaan en de Rietschans. Over dit ontwerpbesluit kunt u van 28 april tot en met 8 juni 2017 zienswijzen indienen.

Hier leest u de: