Nieuwsbericht Politie controleert extra op brandbare objecten

Gepubliceerd op: 15 december 2010 00:00

Nu de jaarwisseling weer in zicht komt, zijn de eerste vuurwerkknallen al weer gehoord. Ook zijn de eerste verzamelde pallets en wrakken aangetroffen. En straks, na de kerstdagen, worden kerstbomen verzameld voor een beoogd vreugdevuur.  De komende weken – tot Oud en Nieuw – controleert de politie extra op brandbare objecten en laat deze zo nodig verwijderen. Bovendien is het niet toegestaan deze voorwerpen op of aan de openbare weg op te slaan.
Natuurlijk; iedereen weet; het plegen van vernielingen voorafgaande aan en tijdens de jaarwisseling  is niet iets wat er ‘gewoon bij hoort’.  De buurt verloedert en het kost de gemeenschap geld!

Laat vandalen niet straffeloos wegkomen! Bel 112 als u ziet dat er iets moedwillig wordt gesloopt of bel  0900–8844 als de daders al zijn gevlogen.

Laten we sámen het vernielen van andermans spullen niet door de vingers zien. Wie betrapt wordt, wordt aangehouden en gaat mee naar het bureau.

De verkoop van vuurwerk  begint pas enkele dagen voor Oud en Nieuw. Het afsteken van vuurwerk mag pas op Oudjaar vanaf 10.00 uur en eindigt op Nieuwjaarsdag om 02.00 uur. Koop alleen kwaliteitsvuurwerk met een Nederlandse gebruiksaanwijzing. Kindervuurwerk bestaat niet en ‘koud vuur’ evenmin. Lees de gebruiksaanwijzing van te voren. In het donker is deze immers niet te lezen.

Ruim na het afsteken de rommel op straat zoveel mogelijk op. Daarmee voorkomt u dat kinderen de volgende dag allerlei ‘weigeraars’ gaan verzamelen en opnieuw aansteken.

De wijkagenten van Leiderdorp