Nieuwsbericht Politiek Forum

Gepubliceerd op: 03 juni 2015 10:55

Maandag 8 juni 2015 bent u vanaf 20.00 uur van harte welkom bij het Politiek Forum.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Zienswijzen concept begrotingen 2016 gemeenschappelijke regelingen
  • OBSG begroting 2015 en meerjarenbegroting
  • Transformatie Informatiecentrum A4
  • Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2015 en de bijbehorende specifieke kredietaanvragen
  • Uitvoeringskrediet Polder Achthoven
  • Cameratoezicht, 1e verkenning naar de mogelijkheden

 De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u hier. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefoon 071 54 54 825.