Nieuwsbericht Politiek Forum 16 januari

Gepubliceerd op: 11 januari 2017 11:45

Maandag 16 januari bent u van harte welkom bij het Politiek Forum vanaf 20.00 uur.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

• Stand van zaken 3D
• Beleidskader Maatschappelijke Zorg 2017-2025
• RDOG Gezond GeregelD Eindrapport Agenda 2020
• Brief Uitvoeringsplan & IBOR Spelen 2014-2016, brief van college d.d. 6 december 2016

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefoon (071) 54 54 825.