Nieuwsbericht Politiek Forum 18 januari

Gepubliceerd op: 12 januari 2021 13:50

Het politiek forum vindt digitaal plaats om 20.00 uur en is live te volgen via www.raadleiderdorp.nl.

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Bestemmingsplan Reconstructie Simon Smitweg
  De raad gevraagd het bestemmingsplan voor de Reconstructie van de Simon Smitweg gewijzigd vast te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 25 januari 2021.
 5. Kunst- en Cultuurnota 2021
  De raad wordt gevraagd de Kunst- en Cultuurnota Leiderdorp vanaf 2021 Cultuur doet leven vast te stellen en het beleid uit te voeren binnen de meerjarenbegroting. Ter besluitvorming in de raad van 25 januari 2021.
 6. Verordening commissie regionale samenwerking
  Het verzoek aan de raad is een commissie Regionale Samenwerking in te stellen en daarmee de regiowerkgroep op te heffen en de Verordening Regionale Samenwerking Leiderdorp 2021 vast te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 25 januari 2021.
 7. Woningbouwopgave prioritering offerte Havenland n.a.v. Rekenkameronderzoek - brief van het college
  Op verzoek van het presidium bespreking van de offerte in het politiek forum.
 8. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden
  Nieuw standaard agendapunt op de agenda van het politiek forum. Het college heeft de gelegenheid terugkoppeling te geven vanuit de gemeenschappelijke regelingen.
 9. Rondvraag
 10. Vaststellen verslag Politiek Forum 7 december 2020
 11. Sluiting

Raad