Nieuwsbericht Politiek Forum 18 mei 2020

Gepubliceerd op: 13 mei 2020 11:50

Het Politiek Forum vergadert digitaal op 18 mei 2020 vanaf 20.00 uur en is live te volgen via www.raadleiderdorp.nl.

Agenda:

• Concept Regionale Energie Strategie zienswijze

• Bestemmingsplan Groene Hartcentrum

• Holland Rijnland zienswijze begroting 2021

• VRHM zienswijze ontwerpprogrammabegroting 2021

• BSGR zienswijze begrotingswijziging 2020 en meerjarenbegroting 2021-2024

• Servicepunt71 zienswijze ontwerpbegroting 2021

• RDOG zienswijze begrotingswijziging 2020 en programmabegroting 2021

Kijk op www.raadleiderdorp.nl voor de volledige agenda en de vergaderstukken.