Nieuwsbericht Politiek Forum 19 april

Gepubliceerd op: 14 april 2021 13:35

Op 19 april vindt het Politiek Forum plaats om 20.00 uur. Het Politiek Forum vindt online plaats en is live te volgen via www.raadleiderdorp.nl

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. VRHM zienswijze ontwerpprogrammabegroting 2022
  Het verzoek aan de raad is in te stemmen met het indienen van de zienswijze op de Ontwerp Programmabegroting 2022 van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Ter besluitvorming in de raad van 26 april 2021.
 5. Liquidatie Stichting OBSG
  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de liquidatie van de Stichting OBSG per 1 mei 2021. Ter besluitvorming in de raad van 26 april 2021.
 6. Verlenging aanstelling accountant
  De raad wordt gevraagd de benoeming van Publieke Sector Accountants BV als accountant voor de controle van de jaarrekening te verlengen voor het jaar 2022. Ter besluitvorming in de raad van 26 april 2021.
 7. Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2021
  De vraag aan de raad is de GIG 2021 inclusief bijbehorende grondexploitaties en financiële investeringsoverzichten vast te stellen als financieel kader voor de ruimtelijke projecten. Ter besluitvorming in de raad van 26 april 2021.
 8. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden
  Standaard agendapunt op de agenda van het politiek forum. Het college heeft de gelegenheid terugkoppeling te geven vanuit de gemeenschappelijke regelingen.
 9. Rondvraag
 10. Vaststellen verslag Politiek Forum 22 maart 2021
 11. Sluiting