Nieuwsbericht Politiek Forum 19 en 20 juni

Gepubliceerd op: 15 juni 2017 12:25

Maandag 19 en dinsdag 20 juni bent u vanaf 20.00 uur van harte welkom bij de vergaderingen van het Politiek Forum.

Op de agenda van 19 juni staan de volgende onderwerpen:

• Jaarrekening en resultaatbestemming 2016
• 1e bestuursrapportage 2017
• Financiële Kadernota 2018-2021
• Doorlichting reserves en voorzieningen 2017
• Zienswijzen concept begrotingen 2018 gemeenschappelijke regelingen
• Holland Rijnland Algemeen Bestuur (AB) vergadering 21 juni 2017

Op de agenda van 20 juni staan de volgende onderwerpen:

• Aanwijzen bestaande trouwlocaties
• R-Net Uitvoeringsbesluit
• Sociale Agenda Leiderdorp 2017-2021
• Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2020
• Re-integratieverordening Participatiewet 2017
• Hart van Holland, Regionale Agenda Omgevingsvisie

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefoon (071) 54 54 825.