Nieuwsbericht Politiek Forum 22 maart

Gepubliceerd op: 16 maart 2021 13:45

Het Politiek Forum vindt digitaal plaats om 20.00 uur en is live te volgen via www.raadleiderdorp.nl

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Advies Commissariaat Media
 5. Rekenkamerrapport Duurzaamheidsbeleid Leiderdorp
 6. Verordening duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 2020-2021
 7. Klankbordgesprek: Grondstoffenbeleid
 8. Klankbordgesprek: Economisch beleidsplan
 9. Erratum Verordening schuldhulpverlening 2021
 10. Evaluatie schuldhulpverlening
 11. Normenkader en controleprotocol 2020-2021
 12. Budgetoverheveling van 2020 naar 2021
 13. Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Raad 2021
 14. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden
 15. Rondvraag
 16. Vaststellen verslag Politiek Forum 18 januari 2021
 17. Sluiting

Meer informatie over de agendapunten vindt u op www.raadleiderdorp.nl.