Nieuwsbericht Politiek Forum 2 september 2019

Gepubliceerd op: 28 augustus 2019 08:40

 

Maandag 2 september bent u vanaf 20.00 uur van harte welkom bij de vergadering van het Politiek Forum.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
• Sterrentuin tijdelijke bibliotheek tijdens verbouwing
• Jeugdhulp – concretisering visie hart voor de jeugd
• investering in LED-sportveldverlichting De Bloemerd
• Vaststellen nota grondbeleid en kostenverhaal
• Zienswijze regionale agende Holland Rijnland 2019-2023

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefoon (071) 54 54 825.