Nieuwsbericht Politiek forum 31 mei

Gepubliceerd op: 26 mei 2021 13:30

Het politiek forum vindt digitaal plaats om 20.00 uur, en is live te volgen via www.raadleiderdorp.nl.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Afscheid burgerraadslid Tom Mentink
 4. Mededelingen
 5. Integrale visie laadinfrastructuur
 6. Verordening Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) Leiderdorp 2021-2022
 7. Omgevingswet: adviesrecht en participatie bij buitenplanse afwijking van omgevingsplan
 8. ODWH zienswijze Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
 9. RDOG zienswijze Begroting 2022 en 2e businesscase RDOG 2024
 10. Servicepunt71 zienswijze Ontwerpbegroting 2022
 11. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden
 12. Rondvraag
 13. Vaststellen verslag Politiek Forum 25 mei 2021
 14. Sluiting