Nieuwsbericht Politiek Forum 4 oktober

Gepubliceerd op: 27 september 2016 10:30

Dinsdag 4 oktober bent u van harte welkom bij het Politiek Forum vanaf 20.00 uur.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

• Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) Clubgebouw RCL
• Actualisatie normenkader accountantscontrole
• VTH-beleidsplan 2016 – 2020
• Initiatiefvoorstel Zorg met verblijf
• Groenonderhoudsplan in Leiderdorp
• Evaluatie koopzondagen
• Evaluatie vergadersysteem

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefoon (071) 54 54 825.