Nieuwsbericht Politiek Forum 5 juli

Gepubliceerd op: 30 juni 2021 12:40

Het Politiek Forum vindt plaats om 21.15 uur en is live te volgen via raadleiderdorp.nl.

 1. Opening

 2. Vaststellen agenda

 3. Mededelingen

 4. Jaarstukken 2020
  Het verzoek aan de raad is het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 vast te stellen, het jaarrekeningresultaat 2020 van € 274.074 positief toe te voegen aan de algemene reserve. Ter besluitvorming in de raad van 12 juli 2021.

 5. 1e Bestuursrapportage 2021
  Het verzoek aan de raad is de begrotingswijziging voor het jaar 2021 vast te stellen, kredieten beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 254.300 en kredieten af te voeren voor een bedrag van € 226.349. Ter besluitvorming in de raad van 12 juli 2021.

 6. Rondvraag

 7. Vaststellen verslag Politiek Forum 28 juni 2021

 8. Sluiting