Nieuwsbericht Politiek Forum 5 oktober

Gepubliceerd op: 05 oktober 2020 16:40

Het Politiek Forum vindt om 20.00 uur plaats in de raadzaal en wordt uitgezonden via www.raadleiderdorp.nl. Publiek kan de vergadering vanwege de coronamaatregelen niet bijwonen, maar volgen via de livestream.

Indien niet alle agendapunten binnen één avond kunnen worden behandeld, zal de vergadering worden geschorst en voortgezet op dinsdag 6 oktober.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2021-2026
 5. Mobiliteitsnota's
 6. Regionale omgevingsagenda Hart van Holland
 7. Beleidsplan Participatiewet
 8. Normenkader voor de accountantscontrole geactualiseerd 2020
 9. BSGR Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2021
 10. Rondvraag
 11. Vaststellen verslag Politiek Forum 14 september 2020
 12. Sluiting

Meer informatie en de volledige agenda vindt u op www.raadleiderdorp.nl.