Nieuwsbericht Politiek Forum 5 september

Gepubliceerd op: 31 augustus 2016 22:00

 

Maandag 5 september bent u van harte welkom bij het Politiek Forum vanaf 20.00 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:


• Uitbreiding Leo Kannerschool
• Beschikbaar stellen (voorbereidings)krediet Leyhof
• Gebiedsvisie Lage Zijde en krediet
• Polder Achthoven, beschikbaar stellen krediet
• Uitvoeringsprogramma gebiedsvisie A4-zone
• Vaststellen cultuurnota
• Toekomstvisie Leidse Regio, concept zienswijze raad

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefoon 071 54 54 825.