Nieuwsbericht Politiek Forum 6 juli 2020

Gepubliceerd op: 30 juni 2020 15:15

Het politiek forum vindt digitaal plaats om 20.00 uur en is live te volgen via www.raadleiderdorp.nl.

Agenda:

  1. Omgevingsvergunning Van der Valk Boumanweg 236
  2. Bestemmingsplan Snippergroen Leiderdorp
  3. Nota Minimabeleid
  4. Beleidsplan Participatiewet Leiderdorp 2020
  5. Kredietaanvraag voor herinrichting Leidsedreef
  6. Jaarrekening 2019
  7. 1e Bestuursrapportage 2020
  8. Terugkoppeling over uitvoering en afdoening aanbevelingen Rekenkamercommissie
  9. Periodiek overzicht geheimhouding op raadsstukken

Meer informatie en de volledige agenda vindt u op www.raadleiderdorp.nl.