Nieuwsbericht Politiek Forum

Gepubliceerd op: 06 oktober 2021 10:50

Op 11 oktober begint de vergadering van het Politiek Forum om 20.00 uur. U kunt de vergadering live bijwonen op www.raadleiderdorp.nl.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Beëdiging burgerraadsleden de heer Vorst en de heer Van Malkenhorst
 5. Doordecentralisatie Maatschappelijke zorg per 1 januari 2023
 6. Inkoopstrategie Begeleiding, Maatschappelijke Zorg en Huishoudelijke Ondersteuning Leidse regiogemeenten
 7. Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland
 8. Kaders voor afval- en grondstoffenbeleid
 9. Meerjarig Onderhoudsplan (MOP) Accommodaties 2021-2030
 10. Bestemmingsplan Polder Achthoven 2020 wijziging vaststellingsbesluit
 11. Versterking kapitaalstructuur Alliander
 12. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden
 13. Rondvraag
 14. Vaststellen verslag Politiek Forum 13 september 2021
 15. Sluiting

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefoon (071) 54 58 500.

Raad