Nieuwsbericht Politiek forum

Gepubliceerd op: 10 november 2021 16:15

Op 15 november vindt het politiek forum plaats om 20.00 uur. U kunt de vergadering live volgen op www.raadleiderdorp.nl

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Beëdiging burgerraadslid de heer Van Nieuw Amerongen
 5. Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord - tracédeel Oude Spoorbaan
 6. Toepassen coördinatieregeling voor project Leidse Ring Noord
 7. Transitievisie warmte Leiderdorp
 8. Nieuwe verordening RREW Leiderdorp 2021-2022
 9. Tweede bestuursrapportage 2021
 10. Klankbordgesprek: nota parkeren
 11. Terugkoppeling vanuit gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden
 12. Rondvraag
 13. Vaststellen verslag politiek forum 11 oktober 2021
 14. Sluiting

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie: mail naar griffie@leiderdorp.nl of bel naar (071) 54 58 500.