Nieuwsbericht Politiek Forum 9 november

Gepubliceerd op: 28 oktober 2020 13:45

Het politiek forum vindt digitaal plaats en is live te volgen via www.raadleiderdorp.nl.

Technische vragenkunt u vooraf aan het Politiek Forum indienen voor dinsdag 12.00 uur.

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Gebiedsvisie Baanderij
  De raad wordt gevraagd de Nota van beantwoording zienswijzen en de Gebiedsvisie Baanderij vast te stellen en daarnaast een investeringskrediet van € 555.000,- ten behoeve van de voorbereidingskosten voor de realisatie van de Gebiedsvisie beschikbaar te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 16 november 2020.
 5. Bestemmingsplan Heelblaadjespad 1
  De raad wordt gevraagd de Nota van beantwoording zienswijzen en het bestemmingsplan Heelblaadjespad 1 vast te stellen en af te zien van de vaststelling van een exploitatieplan. Ter besluitvorming in de raad van 16 november 2020.
 6. Bestemmingsplan Reparatieplan Nieuw Centrum 2020
  De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan 'Reparatieplan Nieuw Centrum 2020' gewijzigd vast te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 16 november 2020.
 7. SP71 nieuwe vorm van samenwerken in de bedrijfsvoering van de Leidse regio
  Het doel van de bespreking is om het college aandachtspunten mee te geven voor het verdere traject.
 8. Algemeen Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2020
  De raad wordt gevraagd de Algemeen Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2020 vast te
  stellen. Ter besluitvorming in de raad van 16 november 2020.
 9. 2e Bestuursrapportage
  Het verzoek aan de raad is gelet op de 2e bestuursrapportage 2020 de begrotingswijziging voor het jaar 2020 vast te stellen, kredieten beschikbaar te stellen voor een bedrag van
  € 96.000 en de voorziening herplantfonds bomen in te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 16 november 2020.
 10. SP71 Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 3 Organisatieplan Groep 3 Regionale informatievoorziening (stukken volgen)
  Ter besluitvorming in de raad van 16 november 2020.
 11. Rondvraag
 12. Vaststellen verslag Politiek Forum 14 september en 5 oktober 2020
 13. Sluiting