Nieuwsbericht Politiek Forum maandag 4 november 2019

Gepubliceerd op: 30 oktober 2019 08:55

Maandag 4 november 2019 bent u vanaf 20.00 uur van harte welkom bij de vergadering van het Politiek Forum.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
• Kaderbesluit Leidse Ring Noord
• Mobiliteitsvisie
• Evaluatie omgekeerd inzamelen in de laag- en hoogbouw
• Bestuursrapportage

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefoon (071) 54 54 825.