Nieuwsbericht Politiek forum op 13 september

Gepubliceerd op: 08 september 2021 11:55

Het politiek forum vindt plaats om 20.00 uur. U kunt de vergadering live volgen op raadleiderdorp.nl.


Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. a. Afscheid burgerraadslid Leander Tramper
  b. Beëdiging burgerraadsleden de heer Ü. Güney en mevrouw M. van Ulden
 5. Wensen en bedenkingen principebesluit wijziging structuur samenwerking bedrijfsvoering Leidse regio
 6. SP71 Zienswijze op ontwerpbegrotingswijziging volgende uit de eerste Tertaalrapportage 2021
 7. Kaders voor afval- en grondstoffenbeleid
 8. Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024
 9. Klankbordgesprek: taskforce sociaal domein
 10. Terugkoppeling vanuit gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden
 11. Rondvraag
 12. Vaststellen verslag Politiek Forum 5 juli 2021
 13. Sluiting