Nieuwsbericht Politiek forum op 17 februari 2020

Gepubliceerd op: 12 februari 2020 10:30

Op maandag 17 februari 2020 vindt het Politiek Forum plaats. Aanvang is om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

• Baanderij keuzescenario
• Bestemmingsplan Zijldijk 41 – Logeerhuis
• Coördinatiebesluit herinrichting Simon Smitweg t.h.v. het gemeentehuis
• Sport- en beweegnota 2020
• Programmaplan zorgaanbod jeugdhulp Leidse regio vanaf 2021
• Servicepunt71 begrotingswijziging 2 2020 SP71
• Vrijval oude VZ IBOR t.b.v. baggerwerkzaamheden 2020

 Kijk voor de volledige agenda op www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefonisch op 071 54 54 825.