Nieuwsbericht Politiek forum op 25 mei

Gepubliceerd op: 19 mei 2021 13:30

Het politiek forum vindt digitaal plaats om 20.00 uur en is live te volgen via www.raadleiderdorp.nl.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Regionale Energiestrategie (RES) 1.0
 5. Samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ+
 6. Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland wensen en bedenkingen
 7. Regionale Strategie Mobiliteit wensen en bedenkingen
 8. Holland Rijnland zienswijze Begroting 2022
 9. BSGR zienswijze Meerjarenbegroting 2022-2025
 10. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden
 11. Rondvraag
 12. Vaststellen verslag Politiek Forum 19 april 2021
 13. Sluiting

Meer informatie vindt u op www.raadleiderdorp.nl.