Nieuwsbericht Presentatie concept economisch beleidsplan gemeente Leiderdorp

Gepubliceerd op: 21 april 2021 09:50

De gemeente Leiderdorp werkt aan het opstellen van een geactualiseerd economisch beleidsplan. Het beleidsplan komt mede tot stand met dank aan ondernemers en andere belanghebbenden in Leiderdorp en geeft de doelstellingen en acties aan voor het economisch beleid voor de komende jaren.

Vanaf 12 mei tot en met 23 mei 2021 is het concept economisch beleidsplan 2021 – 2026 'Samen werken aan een toekomstbestendige economie' in te zien. Het beleidsplan willen we ook aan u toelichten tijdens een digitale bijeenkomst op 18 mei 2021 van 20.00 – 21.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst geven wij een korte presentatie over het concept beleidsplan en heeft u de gelegenheid om hierover vragen te stellen. Aanmelden kan tot 14 mei bij de heer A. Boersma, via a.boersma@leiderdorp.nl. U krijgt na aanmelding een mail met de link naar de vergadering.

Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u uw opmerkingen ook via de mail aan de heer A. Boersma meegeven. Dit kan tot en met 23 mei.