Nieuwsbericht Presentatieavond 7 september 2011

Gepubliceerd op: 31 augustus 2011 00:00

Op woensdag 7 september is er om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Leiderdorp een openbare presentatie voor (burger)raadsleden over de volgende onderwerpen:

19.30 – 20.00 uur       Stand van zaken nieuw gemeentehuis, onder andere Het Nieuwe Werken
20.15 – 21.00 uur       Presentatie Veiligheidshuis (wat is het Veiligheidshuis, doelstelling, taken en wat kan het Veiligheidshuis voor Leiderdorp betekenen).
21.15 – 22.00 uur       Presentatie Het beleidskader: "Uitgangspunten voor samenhangend beleid van voorzieningen, accommodaties en eigendommen”.

De presentatieavond is uitsluitend informatief; er vindt geen besluitvorming plaats.

Kijkt u ook eens in het raadsinformatiesysteem.